2 268
обяви
 

Поверителност

Информация, събирана от Razgledai.com Razgledai.com, събира информация в данни, за да предоставя услугите в сайта. Това е необходимо, за да може да достави поръчаните услуги на потребителите. Ако обаче не желаете Вашите данни да се събират от сайта, няма да можете да използвате услугите му. За да премахнем от базата данни вашата информация, която е събрана , моля свържете се с Razgledai.com, чрез формата за контакт. . Разкриване и разпространение на лични данни: Razgledai.com няма да продава, отдава или предава Вашата лична информация на трети лица. Razgledai.com е възможно да предоставя лични данни, и не носи отговорност за предаването на данни на трети лица в случаи, когато: - Вие сте съгласни да се дава ваша информация; - Предоставянето на информация е с цел на услуги, поискани от Вас; - личните данни се предоставят доброволно в лични съобщения или кореспонденция през електронна поща, те могат да се използват от трети страни за генериране или изпращане на непоискани съобщения; - информацията е нужна на Razgledai.com за подобряване услугите в сайта; - държавни органи или институции поискат това, ако: а) това е предвидено в законов или нормативен акт; б) защитава правата на потребителите или Razgledai.com ; в) се касае до престъпление или защита на националната сигурност;; г) се касае до индивидуална или национална безопасност; д) ако дейността Ви влиза в противоречие с правилата и условията, определени от държавните норми ; е) ако Razgledai.com се слива или се придобива изцяло или частично от друго дружество. В подобни или други случаи Вие ще бъдете уведомени чрез електронната поща или съобщение публикувано в Razgledai.com . Изменения в Декларацията за Защита на личните данни При промяна на правилата за поверителност, ще публикуваме промените на тази страницa. При въпроси, коментари и препоръки, моля свържете се с нас, чрез формата за контакт.